ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ ปี 2562


ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ ปี 2562 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ประมูลขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ ปี 2562 คลิกที่นี่