เปิดรับจองพันธุ์สัตว์น้ำ


เปิดรับจองพันธุ์สัตว์น้ำ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ชนิดสัตว์น้ำ

 ขนาด (ซม.)

 หน่วย

ราคา (บาท)

ปลากะพงขาว

อายุ 7 - 15 วัน

ตัวละ

0.20

ปลากะพงขาว

10 เซนติเมตร

ตัวละ

10.00

ปลาการ์ตูนดำ

1 - 2 เซนติเมตร

ตัวละ

10.00

ปลาการ์ตูนลายปล้อง

4 เซนติเมตร

เซนติเมตรละ

60.00

ปลาการ์ตูนส้มขาว

 3 - 4 เซนติเมตร

ตัวละ

70.00

สาหร่ายพวงองุ่นเกรด A

กิโลกรัม

กิโลกรัมละ

150.00

สอบถามเพิ่มเติม เบอร์โทรติดต่อ 074740136