การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน


[2022-07-22] การประชุมบูรณาการฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลกรมประมง.. [2022-06-01] วันนี้เรามาทำความรู้จัก PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกัน.. [2021-04-28] เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์ก.. [2020-11-10] ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2020-03-17] ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2018-07-19] กระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-07-18] แบบสอบถามกระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-04-05] Digital literacy คืออะไร.. [2018-02-19] การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน.. [2017-11-08] ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017.. อ่านทั้งหมด 

การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน  


เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินงานติดตั้งโปรแกรม Antivus (Kaspersky) กรมประมง 
ซึ่งได้ให้ความรู้ในการใช้งานโปแกรม Antivirus เบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน และสอนการ UPDATE การทำงานของโปรแกรมด้วยตัวผู้ใช้เอง