เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ สพร.

เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ สพร. 

 เผยเเพร่: 2017-10-25 |  อ่าน: 340 ครั้ง

 

เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ สพร.

Open Government Data

1.เอกสารแสดงช่องทางการเข้าถึงรายละเอียดการใช้งานศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ 

2.เอกสารแสดงช่องทางการเข้าถึงรายละเอียดการใช้งานศุนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

>>>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<