National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

[2021-04-28] เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์ก.. [2020-11-10] ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2020-03-17] ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2018-07-19] กระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-07-18] แบบสอบถามกระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-04-05] Digital literacy คืออะไร.. [2018-02-19] การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน .. [2017-11-08] ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017.. [2017-11-07] National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ.. [2017-11-02] ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) คืออะไร??..

National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

 เผยเเพร่: 2017-11-02 |  อ่าน: 2,389 ครั้ง

 

ความหมายของระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment)

จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตินั้น ประกอบด้วยแผนงานสำคัญ 5 โครงการ ได้แก่

(1) โครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID (นานานาม)

(2) โครงการการขยายการใช้บัตร

(3) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

(4) โครงการ e-Payment ภาครัฐ

(5) โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดัน เพื่อให้มีระบบรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ประโยชน์ของระบบ E-Payment

ความสะดวกของประชาชน และ ความสบายในการจัดเก็บภาษีของรัฐ

โดย ประชาชน (รวมถึงภาคธุรกิจ) นั้น ก็จะได้ความสะดวกในภาพรวม สามารถรับจ่ายเงินได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ลดการใช้เงินสดที่แสนจะวุ่นวาย เพียงแค่ใช้เลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถรับโอนเงินกันได้ง่ายๆแบบสบายแล้วครับ แถมยังได้รับค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ต่ำลง

อ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.epayment.go.th/home/app/home

 http://marketeer.co.th/archives/71172