ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเรือ

[2021-04-28] เอกสารเผยแพร่แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์ก.. [2020-11-10] ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2020-03-17] ขอความอนุเคราะห์ตอบ แบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ.. [2018-07-19] กระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-07-18] แบบสอบถามกระบวนการตรวจสอบป้องกันไวรัสและซอฟแวร์ที่ไม่ประสงค์ดี.. [2018-04-05] Digital literacy คืออะไร.. [2018-02-19] การดำเนินงานติดตั้งAntivus(Kaspersky) ให้กับผู้ใช้งาน .. [2017-11-08] ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017.. [2017-11-07] National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ.. [2017-11-02] ระบบสารสนเทศเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชาชน (Linkage Center) คืออะไร??..

ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเรือ 

 เผยเเพร่: 2017-11-02 |  อ่าน: 997 ครั้ง

 

ระบบบริการจัดการฐานข้อมูลเรือ Business Intelligence

เชื่อมต่อข้อมูลเรือประมงไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลเรือประมงพาณิชย์ไทย

ระบบบริการจัดการฐานข้อมูลเรื่อ Business Intelligence

เชื่อมต่อข้อมูลเรือประมงไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลเรือประมงพาณิชย์ไทย

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่

http://bi.fisheries.go.th/qlikview/