เข้าตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือบริเวณอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด


เข้าตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือบริเวณอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 


ระหว่างวันที่  23 - 25  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง คลองใหญ่ เข้าตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือบริเวณอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยตรวจสอบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินงานของเจ้าของท่าเทียบเรือ ตามกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อมั่นใจว่าสัตว์น้ำที่จับมาได้ไม่ได้มาจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ได้ตรวจประเมินท่าเทียบเรือทั้งสิ้น 12  ท่า