โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน


[2023-01-09] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ศูนย์ป้องกันและปราบปราม.. [2022-12-21] ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี.. [2022-05-25] ออกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชป.. [2022-05-25] ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปี 2565.. [2022-05-25] ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.จังห.. [2022-05-25] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2022-05-25] จับกุมผู้กระทำความผิด โดยใช้เครื่องมือกระแสไฟฟ้าทำการประมงในที่จับสัตว.. [2022-05-25] โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน.. [2022-05-25] ออกปฏิบัติงานตรวจฯควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ เขตพื้นที่ จังห.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ร่วมกับประมงจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ประมงอำเภอเชียงของ และคณะกรรมการแหล่งน้ำแม่น้ำอิง ร่วมประชุมชี้แจงโครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน "พาปลาน้ำโขง กลับบ้านกว๊านพะเยา" ครั้งที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันฯ ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปี 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ บ้านปากอิงใต้ หมู่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย