โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565


[2022-05-25] ออกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชป.. [2022-05-25] ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปี 2565.. [2022-05-25] ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.จังห.. [2022-05-25] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2022-05-25] จับกุมผู้กระทำความผิด โดยใช้เครื่องมือกระแสไฟฟ้าทำการประมงในที่จับสัตว.. [2022-05-25] โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน.. [2022-05-25] ออกปฏิบัติงานตรวจฯควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ เขตพื้นที่ จังห.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-04-01] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง.. อ่านทั้งหมด 

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 11 มีนาคม  2565 นายชนนวัช  อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าติดตามให้คำแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชัง  ลงสู่แหล่งน้ำ และทำอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ ณ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565 ณ อ่างเก็บน้ำหนองเล็งทราย ท่าเรือเมซอน บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา