ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


[2022-05-25] ออกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชป.. [2022-05-25] ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปี 2565.. [2022-05-25] ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.จังห.. [2022-05-25] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2022-05-25] จับกุมผู้กระทำความผิด โดยใช้เครื่องมือกระแสไฟฟ้าทำการประมงในที่จับสัตว.. [2022-05-25] โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน.. [2022-05-25] ออกปฏิบัติงานตรวจฯควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ เขตพื้นที่ จังห.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-04-01] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง.. อ่านทั้งหมด 

ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 10 มีนาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์  พุ่มไสว นายท้ายเรือ ส2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงาน พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่มโปง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่ามีการใช้เครื่องมือผิดกฎหมายทำการประมงประเภทเครื่องมือไอ้โง่ (ลอบพับได้) ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้ง

ผลการปฏิบัติงานไม่พบผู้กระทำผิดตามที่ได้รับแจ้ง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์  พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ชาวประมงได้รับทราบต่อไป