โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-05-25] ออกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชป.. [2022-05-25] ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปี 2565.. [2022-05-25] ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.จังห.. [2022-05-25] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2022-05-25] จับกุมผู้กระทำความผิด โดยใช้เครื่องมือกระแสไฟฟ้าทำการประมงในที่จับสัตว.. [2022-05-25] โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน.. [2022-05-25] ออกปฏิบัติงานตรวจฯควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ เขตพื้นที่ จังห.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-04-01] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง.. อ่านทั้งหมด 

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 9  มีนาคม  2565  นายชนนวัช  อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประมงอำเภอเมืองพะเยา  ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กลุ่มแปรรูปบ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 9 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  กลุ่มเลี้ยงปลาและแปรรูปปลาลุ่มน้ำเหยี่ยน บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยาวันที่ 9  มีนาคม  2565  นายชนนวัช  อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประมงอำเภอเมืองพะเยา  ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กลุ่มแปรรูปบ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 9 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  กลุ่มเลี้ยงปลาและแปรรูปปลาลุ่มน้ำเหยี่ยน บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา