โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565


[2022-05-25] ออกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชป.. [2022-05-25] ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปี 2565.. [2022-05-25] ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.จังห.. [2022-05-25] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2022-05-25] จับกุมผู้กระทำความผิด โดยใช้เครื่องมือกระแสไฟฟ้าทำการประมงในที่จับสัตว.. [2022-05-25] โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน.. [2022-05-25] ออกปฏิบัติงานตรวจฯควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ เขตพื้นที่ จังห.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-04-01] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง.. อ่านทั้งหมด 

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 5 มีนาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนางสาวพิมพ์ผกา พวงสมบัติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับประมงอำเภอเมืองพะเยา ประมงอำเภอเชียงคำ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมตกปลาเชิงอนุรักษ์ โดยมีนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในพิธี เหวี่ยงเบ็ดตกปลาเพื่อร่วมกิจกรรมตกปลาเชิงอนุรักษ์ และชิมอาหารของกลุ่มวิสาหกิจฮักหนองเล็งทราย เยี่ยมชมนิทรรศการ และติดตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นตำบลเจริญราษฎร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่าเรืออเมซอนหนองเล็งทราย บ้านสันสลี หมู่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา