ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-20 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ และประชาสัมพัน.. [2021-05-19 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ และประชาสัมพัน.. [2021-05-19 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-13 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-12 ] ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอ.. [2021-05-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2021-05-11 ] จัดทำเขตอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรประมง และติดตั้งป้ายกำหนดกฎ กติกา ข้อ.. [2021-05-11 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-04-09 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-04-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 231 ครั้ง

 

          วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่ง นายท้ายเรือ ส๒ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รวม ๔ นาย ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

      ผลการปฏิบัติงาน ได้ทำการตรวยยึดเครื่องมือประเภทข่าย (ข่ายลอย) จำนวน ๕ ผืน ที่ใช้ทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ บริเวณบ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พร้อมทั้งนำเครื่องมือประเภทข่าย (ข่ายลอย) ดังกล่าวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงขัย เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ฯ ให้ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยสัก ได้รับทราบข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป