ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ


[2022-05-25] ออกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชป.. [2022-05-25] ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปี 2565.. [2022-05-25] ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.จังห.. [2022-05-25] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2022-05-25] จับกุมผู้กระทำความผิด โดยใช้เครื่องมือกระแสไฟฟ้าทำการประมงในที่จับสัตว.. [2022-05-25] โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน.. [2022-05-25] ออกปฏิบัติงานตรวจฯควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ เขตพื้นที่ จังห.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-04-01] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง.. อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


          วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่ง นายท้ายเรือ ส๒ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รวม ๔ นาย ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

      ผลการปฏิบัติงาน ได้ทำการตรวยยึดเครื่องมือประเภทข่าย (ข่ายลอย) จำนวน ๕ ผืน ที่ใช้ทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ บริเวณบ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย พร้อมทั้งนำเครื่องมือประเภทข่าย (ข่ายลอย) ดังกล่าวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงขัย เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ฯ ให้ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยสัก ได้รับทราบข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป