ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ


[2022-05-25] ออกปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชป.. [2022-05-25] ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ประจำปี 2565.. [2022-05-25] ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.จังห.. [2022-05-25] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2022-05-25] จับกุมผู้กระทำความผิด โดยใช้เครื่องมือกระแสไฟฟ้าทำการประมงในที่จับสัตว.. [2022-05-25] โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน.. [2022-05-25] ออกปฏิบัติงานตรวจฯควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ เขตพื้นที่ จังห.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-05-25] โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565.. [2022-04-01] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง.. อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่ง นายท้ายเรือ ส๒ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ำต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตวน์น้ำจืด มีไข่ วางไข่ และกำหนดเครื่องมือวิธีทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๔

๑. เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๒. ที่ทำการผู้ใหญ่ บ้านม่วงงาม อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๓. ที่ทำการกำนัน ม.๔ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๔. ที่ทำการกำนัน ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๕. เขื่อนกิ่วลม ม.๕ บ้านสำเภาทอง ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบข้อกฎหมาย ประกาศกรมประมง ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ให้ชาวประมงได้รับทราบต่อไป