ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-20 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ และประชาสัมพัน.. [2021-05-19 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ และประชาสัมพัน.. [2021-05-19 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-13 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-12 ] ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอ.. [2021-05-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2021-05-11 ] จัดทำเขตอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรประมง และติดตั้งป้ายกำหนดกฎ กติกา ข้อ.. [2021-05-11 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-04-09 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-04-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 178 ครั้ง

 

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่ง นายท้ายเรือ ส๒ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ำต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตวน์น้ำจืด มีไข่ วางไข่ และกำหนดเครื่องมือวิธีทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๔

๑. เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๒. ที่ทำการผู้ใหญ่ บ้านม่วงงาม อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๓. ที่ทำการกำนัน ม.๔ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๔. ที่ทำการกำนัน ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

๕. เขื่อนกิ่วลม ม.๕ บ้านสำเภาทอง ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบข้อกฎหมาย ประกาศกรมประมง ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ ให้ชาวประมงได้รับทราบต่อไป