ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-20 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ และประชาสัมพัน.. [2021-05-19 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ และประชาสัมพัน.. [2021-05-19 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-13 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-12 ] ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอ.. [2021-05-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2021-05-11 ] จัดทำเขตอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรประมง และติดตั้งป้ายกำหนดกฎ กติกา ข้อ.. [2021-05-11 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-04-09 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-04-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 173 ครั้ง

 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่ง นายท้ายเรือ ส๒ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ำต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่ วางไข่ และกำหนดเครื่องมือวิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๐ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง จ. ลำปาง

๒. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านปางตุ้ม หมู่ ๗ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง

๓. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านผาช่อ หมู่ ๘ ต.แม่สุข อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง

๔. ที่ทำการผู้ใหญ่ บ้านบ้านห้วยก๊อด หมู่ ๗ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ. ลำปาง

๕. ที่ทำการกำนัน ต.วังเหนือ อ. วังเหนือ จ.ลำปาง

๖. ที่ทำการกำนันบ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบข้อกฎหมาย ประกาศกรมประมง ฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่วางไข่ ให้ชาวประมงได้รับทราบต่อไป