ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ


[2022-04-01] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง.. [2022-04-01] โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565.. [2022-04-01] ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-04-01] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัด.. [2022-03-14] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565.. [2022-03-14] ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.จ.. อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายธนวินท์ พุ่มไสว ตำแหน่ง นายท้ายเรือ ส๒ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแหล่งน้ำต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่ วางไข่ และกำหนดเครื่องมือวิธีทำการประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑๐ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมือง จ. ลำปาง

๒. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านปางตุ้ม หมู่ ๗ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง

๓. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านผาช่อ หมู่ ๘ ต.แม่สุข อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง

๔. ที่ทำการผู้ใหญ่ บ้านบ้านห้วยก๊อด หมู่ ๗ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ. ลำปาง

๕. ที่ทำการกำนัน ต.วังเหนือ อ. วังเหนือ จ.ลำปาง

๖. ที่ทำการกำนันบ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบข้อกฎหมาย ประกาศกรมประมง ฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่วางไข่ ให้ชาวประมงได้รับทราบต่อไป