จัดทำเขตอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรประมง และติดตั้งป้ายกำหนดกฎ กติกา ข้อตกลง โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์


[2022-04-01] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง.. [2022-04-01] โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565.. [2022-04-01] ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-04-01] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัด.. [2022-03-14] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565.. [2022-03-14] ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.จ.. อ่านทั้งหมด 

จัดทำเขตอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรประมง และติดตั้งป้ายกำหนดกฎ กติกา ข้อตกลง โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


        วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์?ป้องกัน?และ?ปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์?ฯ? ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ให้คำแนะนำการบริหารจัดการแหล่งน้ำ จัดทำเขตอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรประมง และติดตั้งป้ายกำหนดกฎ กติกา ข้อตกลง  บริเวณพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์