ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ


[2022-04-01] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 15 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง.. [2022-04-01] โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565.. [2022-04-01] ออกปฎิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. [2022-04-01] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่จังหวัด.. [2022-03-14] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ.. [2022-03-14] โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี 2565.. [2022-03-14] ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.จ.. อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


               วันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์?ป้องกัน?และ?ปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายชยพล อ้นน่วม ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน?(หัวหน้าชุด) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์?ฯ? รวม? 4? นาย? ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมง ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูน้ำลดในแม่น้ำวัง และแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง   ผลการปฏิบัติ?งาน ออกตรวจพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะเขตพื้นที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่มอก? ?อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ประชาสัมพันธ์ด้านการประมง? พระราชกำหนดการทำประมง? พ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม? กับชาวประมง