ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-20 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ และประชาสัมพัน.. [2021-05-19 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ และประชาสัมพัน.. [2021-05-19 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-13 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-05-12 ] ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอ.. [2021-05-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2021-05-11 ] จัดทำเขตอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรประมง และติดตั้งป้ายกำหนดกฎ กติกา ข้อ.. [2021-05-11 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-04-09 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2021-04-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 233 ครั้ง

 

               วันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์?ป้องกัน?และ?ปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายชยพล อ้นน่วม ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน?(หัวหน้าชุด) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์?ฯ? รวม? 4? นาย? ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมง ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูน้ำลดในแม่น้ำวัง และแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง   ผลการปฏิบัติ?งาน ออกตรวจพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะเขตพื้นที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่มอก? ?อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไม่พบผู้กระทำผิด จึงได้ประชาสัมพันธ์ด้านการประมง? พระราชกำหนดการทำประมง? พ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม? กับชาวประมง