ขอประชาสัมพันธ์เอกสารให้ความรู้กับผู้ประกอบการประมง เมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก การดูแล และการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่ติดเครื่องมือประมง


[2023-03-07] ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในกา.. [2023-02-28] รายงานประจำปี 2565 ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธาน.. [2023-02-24] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกร.. [2022-04-01] ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนหรือขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึง VMS.. [2022-02-22] นำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธ.. [2022-02-22] รายงานประจำปี 2564 ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 7 (สุราษฎร์ธาน.. [2021-12-08] แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ กรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือเกิดเหตุอ.. [2021-11-15] ขอประชาสัมพันธ์เอกสารให้ความรู้กับผู้ประกอบการประมง เมื่อพบสัตว์ทะเลหา.. [2021-08-09] ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำ.. [2021-07-20] แนะนำหน่วยงาน.. อ่านทั้งหมด 

ขอประชาสัมพันธ์เอกสารให้ความรู้กับผู้ประกอบการประมง เมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก การดูแล และการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่ติดเครื่องมือประมง