ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

   (2021-05-03) ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-04-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมตัวเรือและอุปกรณ์เรือตรวจประมงทะเล 614..
   (2021-04-07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-04-08) ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากร ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอันดามัน ประจำปี 2564..
   (2021-03-26) ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย..
   (2021-03-26) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 80 -4194 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา)..
   (2021-02-05) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000