ประกาศ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริฯ" ในห้วงวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณ...  177   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเม...  167  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้...  166  รับสมัครพนักงานราชการ   130  พิธีส่งมอบปะการังเทียมแก่ชาวประมง   106  การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2017   105  กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวาน ณ ชายฝั่งทะเลบ้านตากวน   93  รับสมัครพนักงานราชการ   92  การติดตามผลกระทบ "ท่อน้ำมันดิบใต้ทะเลรั่ว" จังหวัดระยอง   72  การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในเดือนมกราคม 2565   62

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง

     เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160    emdec2003@yahoo.com   038-651764   038-651763   แฟนเพจ