ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (983)  ควบคุมการทำประมง ณ คลองขุดยี่สาร.. (926) ประวัติหน่วยงาน.. (915) ครบรอบ 93 ปี กรมประมง.. (515) สำรวจแหล่งวิจัยสัตว์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี.. (452) ปฏิบัติงานจับจระเข้.. (437) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง เขื่อนกระเสียว.. (420) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง.. (384) ตรวจควบคุมการทำประมง ณ เขื่อนแก่งกระจาน.. (348) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. (323) 10-12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (251) ควบคุมการทำประมง 13-15 สิงหาคม 2561.. (237) ติดตามโครงการอนุรักษ์ปลาเวียน.. (213) 16 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (212) ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเพชรบุรี.. (183) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี.. (162) ควบคุมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี.. (139) ฝึกโครงการยุวประมง รุ่นที่ 17 .. (137) ควบคุมเขื่อนแก่งกระจาน 6 สิงหาคม 2563.. (133) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการประมง เขื่อนแม่ประจันต์.. (120)