ช่าวสารและประกาศของหน่วยงาน

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

 เผยเเพร่: 2019-08-14 |  ผู้สนใจ: 29
 

ช่าวสารและประกาศของหน่วยงาน

 •   หน่วยงาน: หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
 •   ประกาศวันที่: 2019-08-14
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-09-30
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • ควบคุมการทำประมง ณ คลองขุดยี่สาร.. (768)  หน้าที่รับผิดชอบ.. (457) เทศกาจจับปลาบึกประจำปี 2562.. (262) ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (251) ครบรอบ 93 ปี กรมประมง.. (247) ปฏิบัติงานจับจระเข้.. (244) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง.. (207) ตรวจควบคุมการทำประมง ณ เขื่อนแก่งกระจาน.. (204) ควบคุมการทำการประมง ณ ลำคลองบางตะบูน.. (203) มาตรการ ลด และ คัด แยก ขยะ มูลฝอยในหน่วยงาน.. (202) สำรวจแหล่งวิจัยสัตว์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี.. (197) ประวัติหน่วยงาน.. (182) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. (169) จัดทำแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชน.. (149) ตรวจยืดเครื่องมือทำการประมงประเภทลอบพับหรือไอ้โง่.. (143) 10-12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (141) โครงสร้างของหน่วยงาน.. (129) ควบคุมการทำประมง 13-15 สิงหาคม 2561.. (126) 16 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (118) พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. (105)

  Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

   เลขที่ 129  หมู่ที่ 8  หมู่บ้านท่าเรือ  ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์    76170   โทร./Fax : 032-772-320