ประกาศทั้งหมด

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ควบคุมการทำประมง ณ คลองขุดยี่สาร.. (858)  ครบรอบ 93 ปี กรมประมง.. (395) ปฏิบัติงานจับจระเข้.. (362) สำรวจแหล่งวิจัยสัตว์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี.. (340) ทำเนียบหัวหน้าหน่วยฯ.. (330) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง.. (324) ตรวจควบคุมการทำประมง ณ เขื่อนแก่งกระจาน.. (300) ฝึกอบรมโครงการยุวประมง เขื่อนกระเสียว.. (297) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. (274) ประวัติหน่วยงาน.. (262) 10-12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (195) ควบคุมการทำประมง 13-15 สิงหาคม 2561.. (180) 16 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย.. (162) ติดตามโครงการอนุรักษ์ปลาเวียน.. (158) ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในแม่น้ำเพชรบุรี.. (145) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี.. (128) ฝึกโครงการยุวประมง รุ่นที่ 17 .. (90) พัฒนาหน่วยงาน.. (75) ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยฯ.. (70) จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (62)