ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

   (2020-09-25) วันที่ 25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาห้องแถวบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธี..
   (2020-09-25) วันที่ 25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-25) วันที่ 25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-25) วันที่ 25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-25) วันที่ 25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-25) วันที่ 25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-25) วันที่ 25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-25) วันที่ 25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-23) วันที่ 23 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะเก้าอี้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-23) วันที่ 23 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-23) วันที่ 23 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-22) วันที่ 22 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-22) วันที่ 21 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) วันที่ 15 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) วันที่ 15 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) วันที่ 15 กันยายน 2563ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้า..
   (2020-09-08) วันที่ 8 กันยายน 2563ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าธรรมเนียม..
   (2020-09-03) วันที่ 3 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-01) วันที่ 1 กันยายน 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ..
   (2020-09-01) วันที่ 1 กันยายน 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ..
   (2020-09-01) วันที่ 1 กันยายน 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ..
   (2020-09-02) วันที่ 2 กันยายน 2563ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษต..
   (2020-08-27) วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ..
   (2020-08-26) วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-25) วันที่ 25 สิงหาคม 2563ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักง..
   (2020-08-21) วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-20) วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าธรรมเนียมตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๕๐ ตัวอย่..
   (2020-08-20) วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-20) วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-20) วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา.. (5,045)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,572) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,092) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,546) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,167) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,111) ทำเนียบผู้บริหาร.. (2,089) เอกสารเผยแพร่.. (2,037) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,877) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,704) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,693) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,587) การบริการ.. (1,563) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,337) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,305) โครงสร้างบุคลากร.. (1,144) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,076) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (1,024) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (1,012) ชนิดสัตว์น้ำ.. (991)