ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

   (2021-01-18) วันที่ 18 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแนวต่อแผ่นไม้ใต้แนวน้ำเรือประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-15) วันที่ 15 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรดาร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-15) วันที่ 15 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขูดเพรียงและทำสีกันเพรียงของเรือประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-15) วันที่ 15 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-15) วันที่ 15 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแก้ไขป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉ..
   (2021-01-13) วันที่ 13 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-13) วันที่ 13 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ขพ - 4817 สงขลา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-06) วันที่ 6 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-12-18) วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน1 รายการ ด้วยวิธีประกวด..
   (2020-12-09) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-12-09) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปืน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-12-03) วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b..
   (2020-12-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ หน้า-หลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-18) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-22) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก..
   (2020-11-11) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-06) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-06) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-06) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เรือประมง 9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-11-06) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายก..
   (2020-11-04) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-10-21) วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ..
   (2020-10-21) วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1..
   (2020-10-21) วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ..
   (2020-09-30) วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ..
   (2020-09-30) วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ..
   (2020-09-30) วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ..
   (2020-09-30) วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-30) วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-25) วันที่ 25 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อบันไดอาคารที่พักอาศัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา.. (5,045)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,572) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,092) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,546) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,167) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,111) ทำเนียบผู้บริหาร.. (2,089) เอกสารเผยแพร่.. (2,037) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,877) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,704) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,693) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,587) การบริการ.. (1,563) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,337) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,305) โครงสร้างบุคลากร.. (1,144) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,076) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (1,024) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (1,012) ชนิดสัตว์น้ำ.. (991)