ประกาศทั้งหมด

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

   (2020-08-28) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ..
   (2020-08-03) ใบสั่งจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำฯ จำนวน 6 อัตรา..
   (2020-07-17) ใบสั่งจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำฯ จำนวน 6 อัตรา..
   (2020-06-15) ใบสั่งจ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์น้ำฯ จำนวน 6 อัตรา..
   (2020-05-29) ใบสั่งจ้างบริการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อย..
   (2020-07-08) ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าประมงของเกษตรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด)..
   (2020-06-19) ประกาศกรมประมง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเหมาทำตรายาง..
   (2020-06-15) ประกาศกรมปประมง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเหมาฯ จำนวน 6 อัตรา..
   (2020-04-30) ประกาศกรมประมง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ..
   (2020-04-10) ประกาศกรมประมง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์..
   (2020-05-26) ประกาศกรมประมง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน..
   (2020-04-22) ประกาศกรมประมง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A3)..
   (2020-04-17) ประกาศกรมประมง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ..
   (2020-04-30) ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต..
   (2020-05-21) การรับสมัครบุคคลาการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป..
   (2020-04-28) การสมัครรับทุน ฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65,66 ประเทศญี่ปุ่น..
   (2020-04-28) ประชาสัมพันธ์ โครงการ ธอส.ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ลูกค้าจากปัญหา COVID-19..
   (2020-04-28) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค..
   (2020-04-10) ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่อทา..
   (2020-04-10) องค์กร CIRDAP เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้ของศูนย์ CIRDAP..
   (2020-04-10) แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเรือประมง และท่าเทียบเรือประมง..
   (2020-04-10) ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต..
   (2020-04-10) การจำหน่ายสินค้าประมงของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด)..
   (2020-06-15) ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2563..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (1,570)  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (1,467) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 (ราย.. (1,293) พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแจ้งเข้าออก ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต).. (1,274) ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา .. (977) แบบฟอร์มสำหรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (970) ส่งต่อน้ำใจแก่ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย บ้านเพื่อเด็กด้อยโอกาส.. (930) ผอ.ศรชล เขต 3 ประชุมศูนย์ PIPO ภายใต้สังกัดเพื่อรับมอบนโยบายและชี้แจงแผนการตรวจเรือประมงในรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการเข้าตรวจของกลุ่ม อียู.. (890) ผบ.ทร.ภาค 3 เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายแก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3(ภูเก็ต).. (771) ร่วมต้อนรับพล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ทรภ... (767) นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน ในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา.. (737) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (736) ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (732) อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเรือ-แรงงานประมง อุปกรณ์การตรวจโปรแกรมติดตามการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี.. (701) การตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์.. (693) ข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (668) เปิดคลีนิกให้ความรู้ ตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวประมง เกี่ยวกับกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560.. (664) พิธีทำบุญประจำปี ๒๕๖๑ .. (659) วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ PIPO".. (652) นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กล่าวเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง ให้บุคลากรส่วนภูม.. (635)

    Copyright © 2016-2021 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

     65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000