ประกาศศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)
ประกาศศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  •   หน่วยงาน: ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)
  •   ประกาศวันที่: 2021-02-05
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2021-03-31 
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ