ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

   (2021-11-18) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ..
   (2021-11-17) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ..
   (2021-11-03) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 936 สตูล จำนวน 3 รายการ..
   (2021-10-28) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำรองไฟ จำนวน 1 งาน..
   (2021-10-19)  เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล (คนพิการ) จำนวน 1 งาน..
   (2021-10-19) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต จำนว..
   (2021-10-19) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 1 งาน ..
   (2021-10-19) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 1 งาน ..
   (2021-10-19) เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 1 งาน ..
   (2021-10-19) เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 1 งาน ..

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำหน่วยงาน  (192)   ผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเรือประมงไทยที่แจ้งเข้าออก และการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งอ... (138)  ประเด็นกฏหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน กับ ศบป.9  (114)  สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ   (79)  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ... (73)  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออก  (69)  ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา : เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมประมงได้ดำเนินการเพื่อรณร... (67)  แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือเกิดเหตุอื่นบนเรือ   (66)  ศจร.สตูล และ ศจร.ปากบารา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ศบป.9 (สตูล) ได้คะแนนประเมินผล... (62)  ประชาสัมพันธ์การนำเข้าสินค้าประมง ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 ซึ่งจะผ... (60)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/