ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

 เผยเเพร่: 2019-08-14 |  ผู้สนใจ: 53
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี
 •   ประกาศวันที่: 2019-08-14
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-09-14
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • สถานที่ติดต่อ.. (869)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (733) โครงสร้างองค์กร.. (712) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (698) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (697) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (178) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (168) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (163) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (160) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (156) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (149) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (145) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (131) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (128) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (123) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (120) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (117) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (116) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (110) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (108)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

   81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250