บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี
นายวีระศักดิ์ ก้องรัตนโกศล

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)
    


นาย โอชวิน เรืองฤทธิ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นาย สมฤทธิ์ อินตรา

นายท้ายเรือ ส.2
    
นาย วิชาญ เปรมจิตต์

ช่างเครื่องเรือ ช.3
    
นาย ปัญญา เจริญสวัสดิ์

ช่างเครื่องเรือ ช.3
    
นาย สันติ สำนักวังไทร

กะลาสี บ.2
    


นายขวัญชัย กาวิระเดช

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1
    
นายชัยศักดิ์ ปลื้มจิตต์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1
    


นายสมปอง สวัสดิ์กสิณ

กะลาสี
    
นายเติมศักดิ์ ปองประสบโชค

กะลาสี
    
นางสาวสุธิตา นิ่มเพลา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    


นางสาวสิริรัตน์ สุยไทยสงค์

เจ้าเหมาบริการ งานธุรการ
    
นางน้ำอ้อย สุจันทร์

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ (คนพิการ))
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

 81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250