ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

 เผยเเพร่: 2019-08-14 |  ผู้สนใจ: 42
 

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยงาน

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี
 •   ประกาศวันที่: 2019-08-14
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-09-14
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • สถานที่ติดต่อ.. (861)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (723) โครงสร้างองค์กร.. (698) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (688) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (687) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (173) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (165) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (155) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (155) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (153) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (144) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (140) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (125) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (125) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (118) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (118) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (114) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (112) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (108) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (105)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

   81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250