ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูส่งน้ำและซ่อมแซมคันคูส่งน้ำ ความยาว 250 เมตร จำนวน 1 งาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 เผยเเพร่: 2021-09-07 |  ผู้สนใจ: 21
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูส่งน้ำและซ่อมแซมคันคูส่งน้ำ ความยาว 250 เมตร จำนวน 1 งาน

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี
  •   ประกาศวันที่: 2021-08-26
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-08-31
  •   ติดต่อโทร: 0819578454
  •   E-mail: ifpattani@gmail.com

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐