ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสุมตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา

 เผยเเพร่: 2019-06-28 |  ผู้สนใจ: 94
 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสุมตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา
 •   ประกาศวันที่: 2019-06-28
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-07-05
 •   ติดต่อโทร: 074740695
 •   E-mail: pipopakbara@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561.. (781)  ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่.. (731) e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ285.. (685) Link หน่วยงานในสังกัด กบร. .. (608) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง.. (598) ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) .. (476) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.. (439) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง.. (432) สถิติการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ศจร.ปากบารา.. (404) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ.. (377) ประชุมประจำเดือน.. (354) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ.. (349) ข้อกำหนดการแจ้งปิด VMS ได้กรณีใดบ้าง.. (347) การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง.. (319) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึการทำการประมง.. (305) รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ศจร.ปากบารา.. (291) การอบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติงานการตรวจเรือเข้า-ออก.. (272) อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง" .. (248) banner PIPO Pakbara.. (240) ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ.. (217)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา

   อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110