ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านสื่อสาร

 ด่านตรวจประมงปากบารา

 เผยเเพร่: 2019-06-28 |  ผู้สนใจ: 129
 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านสื่อสาร

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปากบารา กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้จัดจ้างเหมาบริการทำงานด้านสื่อสาร จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ นายชัยกมล หมีทอง โดยเสนอราคา เป็นเงิน 36,000 บาท

 •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงปากบารา
 •   ประกาศวันที่: 2019-06-28
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-07-05
 •   ติดต่อโทร: 074740695
 •   E-mail: pipopakbara@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561.. (928)  ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่.. (884) e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ285.. (756) Link หน่วยงานในสังกัด กบร. .. (739) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง.. (679) ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) .. (524) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง.. (503) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.. (494) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ.. (467) สถิติการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ศจร.ปากบารา.. (461) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ.. (441) ประชุมประจำเดือน.. (427) ข้อกำหนดการแจ้งปิด VMS ได้กรณีใดบ้าง.. (421) การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง.. (394) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึการทำการประมง.. (361) รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ศจร.ปากบารา.. (346) การอบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติงานการตรวจเรือเข้า-ออก.. (335) อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง" .. (302) banner PIPO Pakbara.. (287) ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ.. (224)

  Copyright © 2016-2021 ด่านตรวจประมงปากบารา

   อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110