เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำระบบเพาะพันธุ์และอนุบาล จำนวน 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำระบบเพาะพันธุ์และอนุบาล จำนวน 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี
  •   ประกาศวันที่: 2018-09-18
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2018-09-26 
  •   ติดต่อโทร: 032416521-2
  •   E-mail: petchaburifish@hotmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

 เลขที่ 268 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130    petchaburifish@hotmail.com   สำนักงาน 032-416521-2 ฝ่ายเพาะเลี้ยง 032-416407   032-416522   แฟนเพจ