แบนเนอร์ สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพ...

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2021-06-04  |   ข่าววันที่: 2021-06-01  |  178 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร.. (401)   ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ.. (368)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จำนวน 6 อ.. (347)  ข้อมูลด้านการประมง ตัวชี้วัดรอบ2/2564 จังหวัดจันทบุรี.. (338)  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี ๒๕๖๔ อำเภอขลุง.. (259)  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ และการประชุมข้าราชการ/ลูกจ้างของสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์.. (214)  ประชุมชี้แจงกรณีปัญหาความเดือดร้อนการทำประมง อำเภอแหลสิงห์.. (211)  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปี ๒๕๖๔ อำเภอเมือง-อำเภอแหลมสิงห์.. (199)  บูรณาการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ อำเภอแหลมสิงห์.. (198)  ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" อำเภอเมืองจันทบุรี-อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี.. (198)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092