ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี


ประชุมขอความเห็นการจัดสร้างปะการังเทียม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |   ข่าววันที่: 2020-10-15  |  43 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |   ข่าววันที่: 2020-06-12  |  515 ครั้ง  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์ห... (403)   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้า... (351)  ข้อมูลด้านการประมง ตัวชี้วัดรอบ2/2564 จังหวัดจันทบุรี  (347)  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (126)  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี... (120)  เปิดรับสมัครแล้ว...โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้แ... (94)  ข้อมูลด้านการประมง ตัวชี้วัดที่ 13 รอบ 2/2564 จังหวัดจันทบุรี  (64)  คู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สำหรับใ... (57)  ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์... (55)  เชิญชวนจัดกระเช้าสินค้าประมงพื้นบ้านจากทะเลไทย  (32)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092