ข่าวกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง.. (2,247)  สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,318) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,181) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,125) สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก.. (1,116) สำนักงานประมงอำเภอมายอ.. (1,106) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,099) สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี.. (1,093) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (1,093) ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง.. (1,088) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (1,081) วาระปัตตานี 2561.. (1,060) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (1,003) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (975) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (963) สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี.. (963) สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ.. (955) สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น.. (939) สำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์.. (915) สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี.. (894)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000