สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ประมงอำเภอทุ่งยางแดง นางสาวผุสดี จันทร์เมือง ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อาหารสัตว์ อาหารปลา พื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จำนวน 1 ร้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ