สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 11.50 น. ประมงจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ประมงอำเภอไม้แก่น นางสาววรนุช ยามารี ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ พื้นที่หมู่ ที่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่าร้านไม่มีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น ได้แนะนำให้ร้านขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

     ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000    fpo-pattani@dof.in.th   073349591   073349591   แฟนเพจ