ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2020-01-09  |   ข่าววันที่: 2020-01-09  |  18 ครั้งประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2020-01-06  |   ข่าววันที่: 2020-01-06  |  10 ครั้งประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2020-01-02  |   ข่าววันที่: 2020-01-02  |  18 ครั้งประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-12-27  |   ข่าววันที่: 2019-12-27  |  20 ครั้งประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2019-12-20  |   ข่าววันที่: 2019-12-20  |  29 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบข้อเขียน.. (1,478)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. (1,264) สัตว์น้ำประจำจังหวัดกระบี่.. (1,157) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน.. (1,102) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป.. (876) การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (666) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (614) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (584) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (566) โครงการประมงอาสา.. (553) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (536) กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ.. (532) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (511) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (507) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (493) วางแผนการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2561.. (489) เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการแปลงใหญ่ข้าว และเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (461) โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง.. (458) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (426) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ในปีงบประมาณ 2561.. (418)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000