ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (1,937)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,148) วาระงานผู้บริหาร.. (1,014) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (870) ประวัติหน่วยงาน.. (741) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (722) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (714) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (697) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (573) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (522) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (521) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (513) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (505) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (468) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (461) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (456)  โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (436) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (429) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (413) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เถิน).. (382)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000