โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสมรรถชัย ทองคำชุม หก.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์ ทับไทร ประมงอำเภอเกาะคา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ