โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-27  |   ข่าววันที่: 2020-06-27 |  อ่าน: 208 ครั้ง
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสมรรถชัย ทองคำชุม หก.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์ ทับไทร ประมงอำเภอเกาะคา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (2,127)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,263) วาระงานผู้บริหาร.. (1,134) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (992) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (860) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (834) ประวัติหน่วยงาน.. (827) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (770) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (671) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (579) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (577) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (573) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (565) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (565) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (544) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (531) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (513)  อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (486) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (478) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินแบบพัฒนา งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2561.. (453)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000