เมนู สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ...

เมนู

 เผยเเพร่: 2016-11-22  |   ข่าววันที่: 2016-11-22  |  1,006 ครั้งโครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง...

เมนู

 เผยเเพร่: 2016-11-22  |   ข่าววันที่: 2016-11-22  |  2,419 ครั้งวิสัยทัศน์-พันธกิจ...

เมนู

 เผยเเพร่: 2016-11-22  |   ข่าววันที่: 2016-11-22  |  931 ครั้งประวัติหน่วยงาน...

เมนู

 เผยเเพร่: 2016-11-22  |   ข่าววันที่: 2016-11-21  |  948 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000