วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์-พันธกิจ 

เมนู

 เผยเเพร่: 2016-11-22  |   ข่าววันที่: 2016-11-22 |  อ่าน: 871 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (2,361)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,404) วาระงานผู้บริหาร.. (1,231) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (1,117) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (1,016) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (957) ประวัติหน่วยงาน.. (919) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (871) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (786) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (658) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (656) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (654) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (652) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (639) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (637) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (620) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (573)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินแบบพัฒนา งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2561.. (567) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (555) มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร .. (553)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000