เมนูหลัก(ด้านขวา) ด่านตรวจประมงนครพนม

ทำเนียบผู้บริหาร...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-03-25  |   ข่าววันที่: 2017-03-25  |  961 ครั้งขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-03-25  |   ข่าววันที่: 2017-03-25  |  1,594 ครั้งพื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม...

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-03-23  |   ข่าววันที่: 2020-11-06  |  1,880 ครั้ง


พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม


  •  Hits 10 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,880)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,594) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,224) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,213) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,126) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,125) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (1,058) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (1,047) ประวัติหน่วยงาน.. (1,001) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (991)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635