พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม

 ด่านตรวจประมงนครพนม

พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-03-23  |   ข่าววันที่: 2020-11-06 |  อ่าน: 1,843 ครั้ง
 

พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม

        ด่านตรวจประมงนครพนม มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดดังนี้

จังหวัดนครพนม 

        1) จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) บริเวณบ้านห้อม ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เปิดตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. ทุกวัน ระยะทาง 2 กิโลเมตร

       2) จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เปิดตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน ระยะทาง 13 กิโลเมตร

    3) จุดผ่อนปรนอำเภอบ้านแพง ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ไทร ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง เป็นเขตติดต่อกับบ้านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 08.00 – 1600 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระยะทาง 109 กิโลเมตร

      4) จุดผ่อนปรนอำเภอท่าอุเทน ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน เป็นเขตติดต่อกับบ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงคำม่วน เปิดตั้งแต่ 08.00 – 14.00 น. วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ระยะทาง 20 กิโลเมตร

      5) จุดผ่อนปรนอำเภอเมืองนครพนม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนาด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก เปิดตั้งแต่ 08.00 – 14.00 น. วันอังคารและวันศุกร์ ระยะทาง 35 กิโลเมตร

     6) จุดผ่อนปรนอำเภอธาตุพนม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 อำเภอธาตุพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่าน เมืองหนองบก แขวงคำม่วน  เปิดตั้งแต่ 07.00 – 15.00 น. วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ระยะทาง 69 กิโลเมตร

จังหวัดบึงกาฬ

       1) ด่านพรมแดนบึงกาฬ เลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ตั้งอยู่บนเส้นทางอนุมัติติห่างจาก ลานตรวจปล่อยสินค้าด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นระยะทาง 700 เมตร เปิดเวลา 08.00 -18.00 น. ทุกวัน

      2) ด่านพรมแดนท่าเรือบึงกาฬ เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ตั้งอยู่บนเส้นทางอนุมัติห่างจากด่านศุลกากรบึงกาฬเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เปิดเวลา 08.00 - 18.00 น. ทุกวัน

       3) จุดผ่อนปรนการค้าบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ตรงข้ามบ้านปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ อยู่ห่างจากด่านศุลกากรบึงกาฬ ประมาณ 39 กิโลเมตร เปิดวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

       4) จุดผ่อนปรนการค้าห้วยคาด ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ตรงข้ามบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ อยู่ห่างจากด่านศุลกากรบึงกาฬ ประมาณ 45 กิโลเมตร เปิดวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,843)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,571) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,197) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,187) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,101) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,090) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (1,026) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (1,022) ประวัติหน่วยงาน.. (970) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (960)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635