พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม

 ด่านตรวจประมงนครพนม


พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม

        ด่านตรวจประมงนครพนม มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

รายละเอียดดังนี้

จังหวัดนครพนม 

        1) จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) บริเวณบ้านห้อม ตำบล อาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เปิดตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. ทุกวัน ระยะทาง 2 กิโลเมตร

       2) จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม ติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เปิดตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน ระยะทาง 13 กิโลเมตร

    3) จุดผ่อนปรนอำเภอบ้านแพง ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ไทร ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง เป็นเขตติดต่อกับบ้านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ เปิดตั้งแต่ 08.00 – 1600 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระยะทาง 109 กิโลเมตร

      4) จุดผ่อนปรนอำเภอท่าอุเทน ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน เป็นเขตติดต่อกับบ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงคำม่วน เปิดตั้งแต่ 08.00 – 14.00 น. วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ระยะทาง 20 กิโลเมตร

      5) จุดผ่อนปรนอำเภอเมืองนครพนม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนาด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก เปิดตั้งแต่ 08.00 – 14.00 น. วันอังคารและวันศุกร์ ระยะทาง 35 กิโลเมตร

     6) จุดผ่อนปรนอำเภอธาตุพนม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 อำเภอธาตุพนม เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่าน เมืองหนองบก แขวงคำม่วน  เปิดตั้งแต่ 07.00 – 15.00 น. วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ระยะทาง 69 กิโลเมตร

จังหวัดบึงกาฬ

       1) ด่านพรมแดนบึงกาฬ เลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ตั้งอยู่บนเส้นทางอนุมัติติห่างจาก ลานตรวจปล่อยสินค้าด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นระยะทาง 700 เมตร เปิดเวลา 08.00 -18.00 น. ทุกวัน

      2) ด่านพรมแดนท่าเรือบึงกาฬ เลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ตั้งอยู่บนเส้นทางอนุมัติห่างจากด่านศุลกากรบึงกาฬเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เปิดเวลา 08.00 - 18.00 น. ทุกวัน

       3) จุดผ่อนปรนการค้าบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ตรงข้ามบ้านปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ อยู่ห่างจากด่านศุลกากรบึงกาฬ ประมาณ 39 กิโลเมตร เปิดวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

       4) จุดผ่อนปรนการค้าห้วยคาด ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ตรงข้ามบ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ อยู่ห่างจากด่านศุลกากรบึงกาฬ ประมาณ 45 กิโลเมตร เปิดวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565   123   ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565   119  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนมต...  103  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565   93  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565   90  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ตร...  85  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565   77  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565   77  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565   76  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635    NPinspection007@gmail.com   042-530-635 , 063 474 4641   042-530-635   แฟนเพจ