แบรนเนอร์ ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาฉลามชนิดที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร.. (1,590)  สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (1,145) ประวัติหน่วยงาน.. (1,115) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (873) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ.2560.. (843) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (828) ปลาทูน่าที่นำเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง.. (821) ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (819) ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (818) ตรวจอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ.. (761) ตรวจอายัดสินค้าตีกลับ.. (735) สุ่มตรวจการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ.. (661) สุ่มตรวจสินค้า และอายัดกุ้งขาว.. (599) รายงานผลประจำปี ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) .. (598) ตรวจอายัดสินค้ากุ้งขาวตีกลับ.. (594) แบรนเนอร์ด่านฯ.. (564) แบรนเนอร์เศรษฐกิจพอเพียง.. (559) ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ.. (542) สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์.. (541) เส้นทางการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาจากต่างประเทศ ผ่านเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง .. (540)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

     ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง เลขที่ 33 ม. 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520