ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (1,025)  ใบรับรองแพทย์.. (1,002) ประกาศกรมประมง.. (759) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (663) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (642) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (639) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (631) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (587) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (580) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (578) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (575) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (569) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (568) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (563) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (557) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (545) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (538) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (530) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (496) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (467)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000