จัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (844)  ใบรับรองแพทย์.. (753) ประกาศกรมประมง.. (606) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (529) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (526) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (481) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (447) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (447) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (436) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (436) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (434) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (433) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (427) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (425) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (398) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (397) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (383) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (372) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (351) ประกาศกรมประมง.. (350)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000