จัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (919)  ใบรับรองแพทย์.. (850) ประกาศกรมประมง.. (664) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (567) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (564) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (549) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (497) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (497) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (480) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (478) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (477) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (474) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (471) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (470) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (442) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (441) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (437) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (437) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (411) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (390)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000